Kungliga Musikaliska Akademien förvaltar Christina Nilssons fond och delar ut sedan 1932 stipendiat till särskillt lovande talanger. Dessa uppmärksammas av Sällskapet vilket anordnar evenemang som Christina-Gatan.


Stipendiater utsedda av Kungliga Musikaliska Akademien

1987

Ellen Andreasen, Jan Kyhle, Olle Persson, Ulrika Tenstam, Ann-Christine Larsson, Tua Åberg och Lena Hellström (Sällskapets gratulationer).

1988

Annika Skoglund, Solveig Kringlebotn, Lennart Forsén, Jan Kyhle och Angela Rotondo (Sällskapets gratulationer).

1989

Jan Kyhle, Katarina Dalayman, Gerd Carlzon, Kerstin Hammarström och Eva Nordfors.

1990

Lili Paasikivi, Ellen Andreasen och Katarina Dalayman.

1991

Iréne Johansson-Theorin och Anders Larsson.

1992

Ann Hallenberg och Elisabeth Berg.

1993

Katarina Karnéus och Anders Larsson.

1994

Jacqueline Miura och Jonas Degerfeldt.

1995

Anna Larsson och Johan Weigel .

1996

Catrin Johnsson och Karin Ingebäck.

1997

Camilla Tilling och Jesper Taube.

1998

Jeanette Köhn och Fredrik Strid.

1999

Kerstin Avemo och Lars Johansson.

2000

Tove Dahlberg och Håkan Wramsmo.

2001

Kristina Hansson och Mikael Weinius.

2002

Elisabet Strid och Samuel Jarrick.

2003

Maria Sanner och Mattias Nilsson.

2004

Silvia Moi och John Kinell.

2005

Karolina Blixt och Johan Wållberg.

2006

Karolina Andersson och Anton Eriksson.

2007

Karolina Blixt och Joachim Bäckström.

2008

Mathilda Ahnell och Daniel Johansson.

2009

Elisabeth Meyer och Calle Lindén.

2010

Karin Andersson och Joel Annmo.

2011

Cornelia Beskow och Markus Pettersson.

2012

Sara Widén och Kristofer Lundin.

2013

Hanna Husáhr och Pär Nilsén.

2014

Sibylle Glosted och Hannes Öberg

2015

Christina Nilsson och Nils Gustén

2016

Sabina Bisholt och Ludvig Wallmark-Rydberg

2017

Åsa Jäger och Simon Petersson


      

Stipendium tilldelats av Christina Nilsson Sällskapet

1989

Yvonne Tufvesson-Rosenqvist

1997

Göran Eliasson


        

Ungdomsstipendium tilldelades av Christina Nilsson Sällskapet

2001

Jerry Antbacke, piano

2002

Joakim Hultén och Markus Kroon, sång

2005

Staffan Johnsson, piano

2006

Caroline Karpinska, violin

2007

Ruth Ötves, violin

2008

Kristina Wiman och Daniel Johansson, sång

2009

Lisa Petersson, sopran och Kajsa Palmé, mezzosopran

2010

Sonia Svanberg, violin

2011

Emilia Feldt och Martin Rask, båda sång

2012

Anna Eriksson

2013

Elin Ericsson, sopran och Linnéa Larsson, violin

2014

Desirée Persson, sång och Lovisa Frantzich sång/violin

2015

Thea Fritsche violin

2016

Joakim Larsson sång

2017

Karolina Bengtsson, sång

2017

Juia Ojansivu, sång